image alt

אוסף ציטוטים מעולים (עם עשרות איורים חדשים) וגם אלבום זכרונות לציטוטים הפרטיים שלכם.
בדקנו, זה עובד גם כספר מתנה wink

מוצרים חדשים
תקנון הרכישה באתר

התקנון כתוב בלשון זכר, אך מתייחס כמובן לשני המינים.
התקנון הינו בין שרית ואסף כץ שהינם מנהלי דף הפייסבוק "ילדים הם התסריטאים הטובים בעולם" (להלן: מנהלי הדף), לבין רוכש הספר (להלן: הרוכש/הלקוח).
יש לקרוא תקנון זה ולהסכים לכל תנאיו כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה בחנות הוירטואלית (להלן: החנות/האתר) מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון.
1. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת PAYPAL לעסקה ולגביה.
2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין מנהלי דף הפייסבוק, לכל דבר ועניין.
3. רכישת הספר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לבצע כל רכישה.
4. למנהלי הדף זכות למנוע ממך שימוש בדף זה ו/או לבטל הזמנה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתם הבלעדית וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
5. כל מבצע הזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.
6. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י מנהלי הדף, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

תנאי ומועדי האספקה
1. מנהלי הדף מתחייבים לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר, וכל זאת בהתאם לתנאי חוזה זה.
1.2 בדואר רגיל באמצעות דואר ישראל. הספר יישלח לרוכש באמצעות דואר ישראל, עד חמישה ימי עסקים מרגע השלמת ההזמנה ואישורה, בכפוף למועדי המשלוח של דואר ישראל. מנהלי הדף לא יישאו באחריות לעיכובים שייגרמו כתוצאה משירות דואר ישראל. בהזמנת שני ספרים ומעלה יישלח דואר רשום.
1.2 איסוף עצמי ע"י הלקוח – יבוצע ממרכז תל אביב או מנס ציונה - אך ורק בתיאום מראש בכתובת דואר אלקטרוני (אי-מייל): yeladimem@gmail.com.
האיסוף יוכל להתבצע לא מוקדם מאשר 48 שעות ממועד קבלת האישור על חיוב העסקה בדואר האלקטרוני שלך (לא כולל ימי שישי, שבת ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק).
שעות האיסוף, בתיאום מראש בלבד הינן בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 17:00.

3. במקרה של מוצר שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו יהיו רשאים מנהלי הדף להודיע ללקוח על ביטול הרכישה.
4. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
5. מנהלי הדף ידאגו לאספקת הספר הנרכש, לסניף הדואר הקרוב לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה.
6. מנהלי הדף לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
6.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
6.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדר ושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
6.3 כל סיבה שאינן בשליטת מנהלי דף הפייסבוק.
7. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית מנהלי הדף יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
8. מנהלי הדף אינם מתחייבים לזמן אספקה כאשר המוצר איננו נמצא במלאי. אם מוצר מסוים חסר במלאי, יהיה רשאי/ת הרוכש לבטל את ההזמנה ללא כל התחייבות.

אופן הרכישה
1. יש להקליד פרטים מלאים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, פרטי PAYPAL, מספר כרטיס אשראי וכד'.
2. הזנת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. הרכישה אפשרית באמצעות העברה בנקאית, PAYPAL או שימוש בכרטיס אשראי. הרכישה באמצעות PAYPAL וכרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות חברת CASHCOW ומנהלי הדף אינם נושאים באחריות לרכישה, ואינם נחשפים לפרטי כרטיס האשראי.
4. בהזמנה ע"י PAYPAL ו/או כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי PAYPAL /כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י PAYPAL /חברות כרטיסי האשראי.
5. בהזמנה ע"י העברה בנקאית תטופל ההזמנה רק לאחר אישור הבנק על ביצוע ההעברה.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי מנהלי דף הפייסבוק יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י PAYPAL, חברות האשראי, או הבנק, ת/יקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה, יראו מנהלי דף הפייסבוק את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על מבצע/ת הפעולה.

ביטול עסקה
1. ביטול הצעה במכירה כלשהי יעשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני yeladimem@gmail.com ויכלול את פרטי הרוכש כפי שמולאו וכן יכלול את מספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס.
2. במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.
3. בכל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, תטופל הבקשה על פי חוק הגנת הצרכן.
4. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010:
זכות הביטול אינה חלה על מספר מוצרים, אחד מהם הוא ספר:
4.1. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
4.2 למרות שלפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) אין החזר כספי על ספרים - אם תחזירו לנו את המעטפה ששלחנו אליכם כשהיא סגורה והספר בתוכה - במקרים אלה בלבד, בתנאי שהספר במצבו המקורי ועל פי שיקול דעתנו, אנחנו נחזיר לכם את כספכם, למעט הוצאות המשלוח בהם תחוייבו.
5. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע - תתבקש להחזיר את הנכס לאחת מנקודות האיסוף העצמי כמפורט לעיל.
6. דמי ביטול - בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך מביניהם, חשוב לציין, כי הרוכש יחוייב בתשלום מלא בגין המשלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
ביטול מכירות מצד מנהלי הדף
1. מנהלי דף הפייסבוק שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, את הפעילות בחנות הוירטואלית ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
1.1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
1.2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

אבטחה ופרטיות
1. מנהלי דף הפייסבוק נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים בחנות הוירטואלית מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מדף הפייסבוק נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, מנהלי הדף לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

שירות לקוחות
1. לפרטים ובירורים ניתן לפנות אלינו במייל:
yeladimem@gmail.com
2. ניתן גם לשלוח פניה בתיבת ההודעות של דף הפייסבוק "ילדים הם התסריטאים הטובים בעולם".
x

#{title}

#{text}

#{price}